Obiective

Obiectivele proiectului:

Sinteza de noi materiale piezoelectrice de tip perovskitic fara plumb in structura, pe baza de niobati si titanati (nedopate si dopate cu Na, K, Bi, Zr), prin diferite variante ale metodei hidrotermale (cu incalzire rapida, asistata de ultrasunete, in microunde), precum si metoda solid -state; Caracterizarea structurala si morfologica a materialelor obtinute se va face prin: XRD, SEM-EDAX, AFM-STM, FTIR, precum si prin masuratori de constant dielectrice si piezoelectrice;

Dezvoltarea de tehnologii pentru obtinerea filmelor subtiri, cu structura bine definite (continuitate, grosime uniforma, etc), din materiale piezoelectrice sintetizate, de asemenea se vor prezenta metodele de depunere si schemele de lucru. Caracterizarea filmelor obtinute se va face prin: XRD, SEM-EDAX, AFM-STM, FTIR, determinarea grosimii filmelor subtiri prin elipsometrie, precum si a proprietatilor piezoelectrice;

Dezvoltarea unei noi tehnologii de obtinere a micro-senzorilor cu filmele subtiri depuse anterior pe substrat de siliciu (incepand cu alegerea tipului de senzor piezoelectric); Stabilirea proceselor tehnologice individuale (depunerea unei pelicule de metal, fotolitografie, procese de decapare, si procese de depunere), fluxuri tehnologice preliminare si compatibilitati tehnologice;

Dezvoltarea si testarea metodelor pentru imobilizarea biomoleculelor pe suprafata metalica (aur) a micro-senzorilor ce utilizeaza sisteme de auto-asamblate si material polimerice; Functionalizarea micro-senzorilor cu bio-materiale selective pentru detectarea de pesticide organofosforice;.

Realizarea unui demonstrator model experimental a matricei de micro-biosenzor pentru detectarea pesticidelor organofosforice în medii apoase, folosind elementele dezvoltate anterior.