Etapa III

Rezultate Etapa 3:

1. Sinteza si caracterizarea materialelor pe baza de MxNb1-xO3 nedopate si dopate cu Bi si Zr prin metodele: hidrotermala clasica si hidrotermala asistata ultrasonic

1.1. Obtinerea si caracterizarea materialelor pe baza de NaNbO3 prin metoda hidrotermala clasica nedopate si dopate cu Bi

1.2. Obtinerea si caracterizarea materialelor pe baza de NaNbO3 sintetizate prin metodele hidrotermala si hidrotermala asistata ultrasonic dopate cu Zr

2. Sinteza si caracterizarea materialelor pe baza de MxTi1-xO3 nedopate si dopate cu Bi si Zr prin metodele: hidrotermala si hidrotermal asiatata ultrasonic

3. Stabilirea metodelor optime de sinteza a materialelor pe baza de niobati si titanati.

4. Realizarea setului de masti si realizarea tehnologica a micro-biosenzorului demonstrator

4.1. Realizarea setului de masti fotolitografice

4.2 Realizarea tehnologica a micro-biosenzorului demonstrator

4.3. Depunere film piezoceramic prin masca M4

4.4. Montarea dispozitivului FBAR pe placa de circuit

5. Metode generale de imobilizare a biomoleculelor pe suport solid

5.1. Mecanismul de inhibiţie a acetilcolinestrazei de către aflatoxina B1 (AFB1)

5.2.Determinarea densităţii superficial

6.  Diseminarea rezultatelor

Aricole publicate in reviste cotate ISI:

Paulina Vlazan, Paula Sfirloaga, Florina Stefania Rus; Synthesis and characterization of lead-free sodium niobate powder. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, LXI, 1, 2016 (p. 33-41).

Lucian Rotariu, Florence Lagarde, Nicole Jaffrezic-Renault, Camelia Bala, Biosensors for fast detection of food contaminants – trends and perspective, TRAC Trends in Analytical Chemistry, Volume: 79, Pages: 80-87, (2016) (IF: 7,487).

Conferinte internationale:

P. Vlăzan, M. Poienar, D. Ursu, M. Bîrdeanu, P. Sfîrloagă, “Synthesis and characterization of bismuth doped sodium titanate”; Conferinta: „TIM15-16 Physics Conference” Timisoara 26-28 mai 2016, prezentare poster.

P. Vlazan, P.Sfirloaga, M.Poienar, M. Stoia; “Structure and properties of Bi3+:KNbO3 nanocrystalline ceramics obtained by hydrothermal method”; Conferinta Internationala de Nanostiinte si Nanotehnologii (NN16) Salonic, Grecia 2-9 iulie 2016, prezentare poster.

P. Vlazan, M. Poienar, D. Ursu, P. Sfîrloagă; “Structural characterization and transition phases of potassium titanate obtained by sol-gel method”.  11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry, Plock, Polonia 25-30 septembrie 2016, prezentare poster.

Paulina Vlazan, Maria Poienar, Paula Sfirloaga, “Effect of synthesis method on the structure and properties of perovskite NaNbO3 type nanomaterials”; 22nd International Symposium on Analytical and Environmental Problems (ISAEP) Szeged, Ungaria 10.10.2016, prezentare poster.